Interessante links

Check of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt

Holos, academie voor Holistische massage therapie

Kenniscentrum Oncologie

LVNT, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

Massage bij kanker

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

RBCZ, Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Van Praag instituut

Volatile

Vrouwenpraktijk Deventer

Zorgwijzer