Wordt de therapie vergoed?

Er zijn in Nederland verschillende zorgverzekeraars die ieder hun eigen dekking bieden. Of de therapie vergoed wordt hangt af van welke zorgverzekeraar u heeft en onder welke voorwaarden u aldaar aanvullend verzekerd bent.
Op de site zorgwijzer.nl kunt u opzoeken of uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoed en zo ja, in welke mate.

Ik ben aangesloten bij de LVNT en bij de RBCZ.
LVNT = Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
RBCZ = Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Ik ben Wet BIG geregistreerd, als verpleegkundige.